Jsme součástí projektu Kreativní voucher

Spoolečnost B of B cars s.r.o. se zapojila do projektu dotačního nástroje Kreativní voucher. Cílem dotačního nástroje Kreativních voucherů na národní úrovni je pomoci malým a středním podnikům s adaptací na změny vyvolané krizí způsobenou pandemií koronaviru a nutností tzv. dvojí tranzice (20 % digitální a 37 % zelené). Druhotně se jedná o začlenění KKO do inovačního ekosystému ČR a jejich zohlednění jako motoru inovací a růstu. Výhodou je také jejich multiplikační efekt, tj. pokračování spolupráce, zakázky nad rámec voucheru, který zvyšuje dopad na ekonomiku.

Mikrofirmy v ČR tvoří 80 % všech ekonomických subjektů (bez OSVČ) a jsou páteří české ekonomiky. Dle OECD v ČR zaostává produktivita právě těchto mikrofirem za většími subjekty. Jedním z důvodů je omezený přístup malých, středních podniků ke kapitálu a poskytovatelům znalostí a inovací. Koronavirová krize tento problém dále prohlubuje. Problematické je také nedostatečné provázání mezi malými, středními podniky a KKO, která představují relativně novou oblast hospodářství a jejich přínos pro inovativnost a konkurenceschopnost tak dosud nebyl dostatečně zhodnocen. Malé subjekty jsou přitom díky externím službám kreativních profesionálů schopny inovovat i v pro ně přirozených netechnologických oblastech. Díky tomu mohou pohotově reagovat na požadavky trhu a jsou konkurenceschopnější.

Společnost B of B cars s.r.o. využívá dotačního nástroje v oblastech: grafický design, fotografie, film a video, marketingové strategie, on-line marketing. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.Partneři projektu a dotačního nástroje Kreativní voucher:

Image title
Created by people in Arsyline.cz © 2016 - 2023

Upozornění